ภาพที่ 5 Subcutaneous tissue (กำลังขยายสูง)
เป็น Loose connective tissue
ในภาพแสดง สิ่งที่อยู่ภายนอกเซลล์ ได้แก่
เส้นใยอิลาสติก (Ef) มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย และแถบกลุ่มเส้นใยคอลาเจน (Co) ส่วน Mast cell (M) เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันขนาดใหญ่ มีนิวเคลียสกลมอยู่กลางเซลล์ cytoplasm มีจำนวนมาก ภายในบรรจุ granules ขนาดเท่ากันจำนวนมาก (ย้อม H&E ไม่เห็น) จะเห็นเด่นชัดเมื่อย้อมสีพิเศษ องค์ประกอบของ granules เป็นพวก heparin, histamine, eosinophilic chemotactic substance, leukotriene และ serotonin (มีเฉพาะใน granule ของ rat mast cells) มักพบ mast cells อยู่ใกล้กับบริเวณหลอดเลือดดำขนาดเล็ก เพราะเมื่อเกิด degranulation สารเคมีที่หลั่งออกมาจะมีผลต่อหลอดเลือดที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
หน้าที่ของ mast cells เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางชีวเคมีของ mast cell granules เมื่อเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บจะกระตุ้น mast cells ให้ปล่อย granules ออกมา โดย heparin เกี่ยวข้องกับ anticoagulant ส่วน histamine เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบโดยเฉพาะที่ดาดผนังหลอดลมฝอย (bronchioles) ผนังหลอดเลือดดำฝอย แต่ serotonin นั้นเพิ่มแรงดันเลือด เป็นต้น

 
ปิดหน้านี้