หลักการป้องกันการติดเชื้อชนิด universal precautions

          ให้ถือว่าโลหิตและของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปทุกคน ทั้ง ที่ทราบ และไม่ทราบ ว่าติดเชื้อเอดส์ หรือเชื้ออื่นๆ มีโอกาสที่จะมีเชื้อที่มีอันตรายต่อผู้สัมผัส พึงระมัดระวัง เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจดังกล่าว หลักการป้องกันการติดเชื้อชนิด universal precautions กระทำได้โดยการล้างมือ ก่อนและหลัง การจับต้องสิ่งส่งตรวจทางคลินิก ใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสม

          มีมาตรการการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง การทำลายเชื้อเมื่อสิ่งส่งตรวจหกรดพื้น หรือ โต๊ะปฏิบัติงาน ให้สวมถุงมือก่อน แล้วปกคลุมบริเวณที่เลอะด้วยกระดาษทิชชู ราดด้วยน้ำยาไฮโปคลอไรท์ 0.5% ให้ทั่ว ทิ้ง
ไว้นาน 30 นาที เช็ดถูด้วยวิธีธรรมดา
          ระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุมีคม เช่น เข็ม ห้ามสวมหัวเข็มก่อนทิ้ง เพราะเข็มอาจจะตำมือ ควรทิ้งเข็มลงในภาชนะโลหะที่จัดไว้สำหรับทิ้งวัตถุมีคมโดยเฉพาะ สิ่งส่งตรวจที่อาจมีเชื้อเอดส์ หรือเชื้อไวรัสตับอักเสบ ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โลหิต และผลิตภัณฑ์จากโลหิต เช่น ชีรุ่ม, clotting factors นอกจากนี้ ชิ้นเนื้อ หรืออวัยวะ อุจจาระที่มีมูกเลือด และน้ำจากร่างกาย เช่น หนอง, น้ำอสุจิ, น้ำในช่องคลอด ต่างสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ ในบุคลากรทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้โลหิตยังอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อของมาเลเรีย, cryptococcosis, วัณโรค