Indication

                             : เมื่อมีไข้สูงวัดอุณหภูมิได้มากกว่าหรือเท่ากับ 38.5 องศาเซนเซส
 

Method

                               1.  การเตรียมผู้ป่วยและผู้ปกครอง
                                     1.1  ตรวจชื่อเด็ก
                                     1.2  อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการเช็ดตัวเมื่อเด็กตัวร้อน รู้จักวิธีเช็ดตัว
                                             และบอกถึงโทษของการไม่เช็ดตัว เมื่อเด็กตัวร้อน
                               2.  การเตรียมเครื่องใช้
                                      2.1  ผ้าขนหนู 2-3 ผืน
                                      2.2  อ่านน้ำ 1 ใบ
                                      2.3  น้ำอุ่นหรือน้ำประปาที่ไม่เย็นจัด
                               3.  วิธีเช็ดตัว
                                      3.1  ถอดเสื้อผ้าเด็กออกให้หมด (สำหรับเด็กโตให้ใส่ชุดชั้นใน) ให้นอนบนเตียง
                                      3.2  ชุบผ้าขนหนูในน้ำบิดให้หมาด
                                      3.3  เช็ดให้ทั่วทั้งหน้า และลำตัวโดยเฉพาะบริเวณ ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ วิธีเช็ดควรถูกแรง ๆ
                                              และเปลี่ยนผ้าเมื่อผ้าอุ่นขึ้น ให้เช็ดติดต่อกันจนอุณหภูมิขอร่างกายลดลง
                                      3.4  เช็ดตัวเด็กให้แห้ด้วยผ้าแห้งเมื่อหยุดทำ Tepid sponge
 

Evaluation & check list

                                      1. การเตรียมผู้ป่วยและผู้ปกครอง
                                      2. การเตรียมเครื่องใช้
                                      3. วิธีเช็ดตัว


บทเรียนอื่น ๆ   I   HomePage คณะแพทยศาสตร์   I   แบบประเมินบทเรียน