การติดเชื้อราที่ผิวหนัง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ การติดเชื้อราของผิวหนังชั้นนอกสุด (superficial fungal infections) การติดเชื้อราของชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous fungal) และการติดเชื้อราทั่วร่างกาย (system fungal infection) ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ การติดเชื้อราของผิวหนังชั้นนอกสุดที่พบบ่อยในเด็ก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. โรคติดเชื้อราชนิด candida
(candidiasis)
2. โรคเกลื้อน
(tinea versicolor)
3. โรคกลาก
(dermatophytosis)